ดาวโหลดรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings)
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020)

PDF (File Size 74.8 MB)