กำหนดการ การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020)

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563